top of page

Kaj je Holistična Psihoterapija ?

Holistična psihoterapija se osredotoča na odnos med umom, telesom in duhom

Namen holistične psihoterapije je, da v procesu zdravljenja in samo spoznavanja poveže um, dušo in telo in vam tako omogoči harmonijo, ravnovesje ter najgloblje možne ravni zdravljenja.

Izraz »holističen«, ki ima tudi sopomenke kot so »celosten« ali »večplasten« se je začel uveljavljati že pred 2500 leti. Hipokrat, ki je poznan kot oče medicine je v teh časih govoril, da ni dovolj osredotočiti se na en vidik človeka, temveč je potrebno gledati na osebo kot na celoto, ki je sestavljena iz mnogih delov, ki delujejo usklajeno drug z drugim. V 20. stoletju je zdravstvena oskrba postala bolj medicinsko osredotočena. Um in telo sta bila dosledno obravnavana kot ločeni entiteti. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pa so nekateri strokovnjaki v medicini in na drugih področjih zdravstvenega varstva ponovno začeli ugotavljati, da zdravljenje le enega ali nekaj simptomov služi le obvladovanju določenih težav in ni vedno uspešno pri izboljšanju splošne kakovosti življenja ljudi. Holistični pristopi zdravljenja so ponovno začeli dobivati svojo veljavo.

Pri svojem delu ljudem pomagam pri samospoznavanju in razreševanju duševnih težav, na način, da razrešujemo stiske, predelujemo težave, ki so povezane z duševnimi motnjami in boleznimi, ozaveščamo in predelujemo skrite vzroke težav, spreminjamo nezaželene vzorce delovanja in vzpostavljamo nova prepričanja in vzorce, ki nam omogočajo bolj zadovoljno in zdravo življenje.

Ker se psihične težave pogosto odražajo tudi na fizičnem telesu, v holistični psihoterapiji naslavljam tudi te in ljudem pomagam pri iskanju vzrokov za njihov nastanek, lažjem soočanju, sprejemanju in njihovem premagovanju. V tem primeru gre za težave, ki se pri ljudeh izražajo psihosomatsko in bistveno vplivajo na kakovost posameznikovega življenja. Primeri takšnih težav so različni bolečinski sindromi, fibromialgija, sindrom razdražljivega črevesja, ponavljajoče težav z želodcem, panični napadi, nespečnost, tenzijski glavoboli in migrene, prekomerno kopičenje telesne teže, kot posledica travme, zasvojenosti, motorični nemir in hiperaktivnost in še bi lahko naštevali.

Holistična psihoterapija obravnava človeka tudi kot duhovno bitje. Vse več raziskav in izkušenj iz praktičnega dela s klienti govori namreč o pozitivnem vplivu in pomenu duhovnosti za duševno in splošno zdravje posameznika, zato pri svojem delu ljudi vzpodbujam in se z njimi pogovarjam tudi o različnih duhovnih prepričanjih, naukih in znanjih, ki so posamezniku lahko v pomoč pri lajšanju, sprejemanju in premagovanju težav na duševnem in fizičnem nivoju.

Holistično Psihoterapijo je mogoče uporabiti za reševanje številnih izzivov posameznikov

 Celostni pristop je lahko koristen pri zdravljenju:
 • Depresije

 • Anksioznosti

 • Izgorelosti

 • Odziva na stresne situacije

 • Travme

 • Fibromialgije

 • Sindroma razdražljivega črevesja (IBS) in težav s prebavili povezanih s stresom

 • Motenj spanja

 • Motnje pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD)

 • Motnje avtističnega spektra (ASD)

 • Obsesivno kompulzivne motnje (OCD)

 • S substancami povezanih motenj in zasvojenosti

 • Motenj v povezavi s spolnostjo

 • Motnje spolne identitete

 • Motenj hranjenja

 • Posttravmatske stresne motnje

 • Kompleksne posttravmatske stresne motnje

 • Panične motnje

 • Prilagoditvene motnje

 • Paranoidne motnje

 • Shizoidne motnje

 • Skrbi v zvezi z uravnavanjem čustev in razpoloženja

 • Vedenjskih vzorcev, kot so neprilagojenost, nepredvidljivost, nekonvencionalnost, stiska, neracionalnost, …

bottom of page